Senin, 11 Agustus 2014

Hubungan dan Sambungan Kayu

Penyambungan pada pekerjaan kayu dapat dilakukan dengan cara:
  1. Sambungan menyudut. 
  2. Sambungan melebar.
  3. Sambungan memanjang.

Sambungan Menyudut
Sambungan takikan lurus

Sambungan pen dan lubang tertutup


Sambungan pen dan lubang terbuka

Sambungan ekor burung

Sambungan pen dan lubang dengan spatpen

Sambungan klip dengan satu sisi verstek


Sambungan Melebar
Sambungan alur dan lidah lepasSambungan alur dan lidah


Sambungan dowel


Sambungan Memanjang
Sambungan bibir lurus


Sambungan bibir urus berkait


Sambungan bibir miring


Sambungan bibir miring berkait

Sambungan bersusun dengan gigi

Sambungan bersusun dengan schei

Sambungan dengan pengunci atas dan bawah

Sambungan dengan pengunci bawah

Sambungan dengan pengunci di samping

Sambungan takik lurus rangkap


Tidak ada komentar:

Posting Komentar